Lediga jobb och sök med st.jobbdirekt.se

FOI 13 st lediga jobb hos FOI

Alla jobb hos FOI

 1. Forskningsingenjörer inom sensornära signal- och bildanalys

  • FOI - Linköping
  • torsdag, 29 februari 2024

 2. Jurist

  • FOI - Stockholm
  • onsdag, 28 februari 2024

 3. Expert inom digitalisering

  • FOI - Linköping
  • tisdag, 27 februari 2024

 4. Hr-specialist inom rekrytering

  • FOI - Stockholm
  • torsdag, 22 februari 2024

 5. Enhetschef till enheten Människa Teknik Organisation

  • FOI - Linköping
  • tisdag, 20 februari 2024

 6. Experimentella forskare inom elektrooptik

  • FOI - Linköping
  • fredag, 16 februari 2024

 7. Du som är forskarutbildad och vill arbeta i teknikens framkant

  • FOI - Linköping
  • tisdag, 13 februari 2024

 8. Problemlösare i teknikens framkant

  • FOI - Linköping
  • tisdag, 13 februari 2024

 9. Vår nästa tekniska expert inom radarområdet

  • FOI - Linköping
  • måndag, 12 februari 2024

Visar annonser 1 till 13


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till FOI

Om FOI

"För att bidra till en säkrare värld ska FOI vara världsledande och efterfrågat inom försvar och säkerhet." Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss arbetar 950 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till jurister, ekonomer och IT-tekniker. Läs mer om hur det är att arbeta på FOI och träffa några medarbetare. Är du intresserad av att jobba på FOI hittar du alla lediga tjänster här.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Att FOI är uppdragsfinansierat innebär att vi prissätter och säljer våra tjänster på marknaden. 14 % av våra intäkter kommer från regeringen i form av anslag (2010). 

Några exempel på vad vi gör

Försvarsmakten och Försvarets Materielverk är våra huvudkunder men vi har även uppdrag från civila myndigheter och näringslivet. Våra uppdragsgivare inom försvarssektorn ställer mycket höga krav på avancerad forskning vilket även kommer andra kunder till nytta. Läs mer om vilka kunder vi har.

FOI har experter inom ett stort antal tillämpningsområden som säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Några mer konkreta exempel på vad vi gör är:

 •  Skydd mot och detektion av explosivämnen
 •  Läsa undervattenssignaturer från fartyg i bräckta och kustnära vatten
 • Mäta och skydda vid utsläpp av CBRN-ämnen*. Vi har dessutom ett av Europas få säkerhetsklassade CBRN-laboratorier som har tillstånd att ta emot och undersöka alla farliga ämnen.
 • Göra modelleringar av turbulenta flöden, som luftströmmar runt flygplan eller undervattensströmmar
 • Ta fram metoder och verktyg för att anpassa samhälle till klimatförändringars konsekvenser.
 • Strategiska och säkerhetspolitiska analyser inom ett stort antal geografiska områden, till exempel Asien och Afrika, men även tematiskt som krisberedskap, ekonomi och klimat.
 • Långvarig forskning inom IT-säkerhet och människa-system-interaktion.

Jobb powered by Jobbdirekt